ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЖУРАВСЬКОГО НВК СОБЕЦЬКОЇ Н.В. ЗА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
23.06.2021, 13:20

Освіта‌ ‌була‌ ‌і‌ ‌надалі‌ ‌залишається‌ ‌найвищим‌ ‌національним‌ ‌пріоритетом,‌ ‌

основою‌ ‌для‌ ‌розвитку‌ ‌особистості,‌ ‌суспільства‌ ‌та‌ ‌держави.‌ ‌Сьогодні‌ ‌вона‌ ‌

зазнає‌ ‌суттєвих‌ ‌змін‌ ‌–‌ ‌змінюються‌ ‌пріоритети,‌ ‌структура‌ ‌і‌ ‌зміст‌ ‌освіти,‌ ‌

пов’язані‌ ‌із‌ ‌запровадженням‌ ‌компетентнісного‌ ‌підходу‌ ‌до‌ ‌формування‌ ‌змісту‌ ‌та‌ ‌

організації‌ ‌освітнього‌ ‌процесу.‌ ‌Тому‌ ‌створення‌ ‌високоефективної‌ ‌системи‌ ‌

якісної‌ ‌освіти‌ ‌–‌ ‌це‌ ‌об’єктивна‌ ‌вимога‌ ‌часу.‌ ‌

На‌ ‌виконання‌ ‌п.‌ ‌3‌ ‌наказу‌ ‌Міністерства‌ ‌освіти‌ ‌і‌ ‌науки‌ ‌України‌ ‌від‌ ‌

28.01.2005‌ ‌№‌ ‌55‌ ‌«Про‌ ‌запровадження‌ ‌звітування‌ ‌керівників‌ ‌дошкільних,‌ ‌

загальноосвітніх‌ ‌та‌ ‌професійно-технічних‌ ‌навчальних‌ ‌закладів»‌ ‌та‌ ‌відповідно‌ ‌

до‌ ‌Примірного‌ ‌положення‌ ‌про‌ ‌порядок‌ ‌звітування‌ ‌керівників‌ ‌дошкільних,‌ ‌

загальноосвітніх‌ ‌та‌ ‌професійно-технічних‌ ‌навчальних‌ ‌закладів‌ ‌про‌ ‌свою‌ ‌

діяльність‌ ‌перед‌ ‌педагогічним‌ ‌колективом‌ ‌та‌ ‌громадськістю,‌ ‌затвердженого‌ ‌

наказом‌ ‌Міністерства‌ ‌освіти‌ ‌і‌ ‌науки‌ ‌України‌ ‌від‌ ‌23.03.2005‌ ‌№‌ ‌178,‌ ‌з‌ ‌метою‌ ‌

подальшого‌ ‌утвердження‌ ‌відкритої,‌ ‌демократичної,‌ ‌державно-громадської‌ ‌

системи‌ ‌управління‌ ‌освітою,‌ ‌запровадження‌ ‌колегіальної‌ ‌етики‌ ‌управлінської‌ ‌

діяльності‌ ‌у‌ ‌школі,‌ ‌що‌ ‌базується‌ ‌на‌ ‌принципах‌ ‌взаємоповаги‌ ‌та‌ ‌позитивної‌ ‌

мотивації,‌ ‌був‌ ‌проведений‌ ‌аналіз‌ ‌роботи‌ ‌за‌ ‌2020/2021‌ ‌навчальний‌ ‌рік. ‌ ‌

У‌ ‌своїй‌ ‌діяльності‌ ‌протягом‌ ‌звітного‌ ‌періоду,‌ ‌як‌ ‌директор,‌ ‌я‌ ‌керувалася‌ ‌

посадовими‌ ‌обов’язками,‌ ‌основними‌ ‌нормативно-правовими‌ ‌документами,‌ ‌

які‌ ‌регламентують‌ ‌роботу‌ ‌навчального‌ ‌закладу:‌ ‌Конституцією‌ ‌України,‌ ‌

Законами‌ ‌України‌ ‌«Про‌ ‌освіту»,‌ ‌«Про‌ ‌загальну‌ ‌середню‌ ‌освіту»,‌ ‌«Про‌ ‌основні‌ ‌

засади‌ ‌мовної‌ ‌політики‌ ‌в‌ ‌Україні»,‌ ‌ ‌ ‌Статутом‌ ‌НВК‌ ‌та‌ ‌чинними‌ ‌

нормативно-правовими‌ ‌документами‌ ‌у‌ ‌галузі‌ ‌освіти‌ ‌в‌ ‌цілому‌ ‌та‌ ‌загальної‌ ‌

середньої‌ ‌освіти‌ ‌зокрема. ‌ ‌

1.‌ ‌Загальна‌ ‌інформація‌ ‌про‌ ‌НВК.‌ ‌

‌Журавський‌ ‌НВК‌ ‌«Заклад‌ ‌дошкільної‌ ‌освіти‌ ‌-‌ ‌загальноосвітня‌ ‌школа‌ ‌І-ІІІ‌ ‌

ступенів»‌ ‌Шполянської‌ ‌міської‌ ‌ради‌ ‌ОТГ‌ ‌Черкаської‌ ‌області‌ ‌є‌ ‌комунальною‌ ‌

власністю‌ ‌Шполянської‌ ‌міської‌ ‌ради‌ ‌ОТГ‌ ‌Черкаської‌ ‌області.‌ ‌

‌У‌ ‌2020-2021‌ ‌навчальному‌ ‌році‌ ‌працювало‌ ‌17‌ ‌педагогічних‌ ‌працівники,‌ ‌

2‌ ‌вихователі‌ ‌дошкільного‌ ‌підрозділу,‌ ‌бібліотекар‌ ‌та‌ ‌13‌ ‌працівників‌ ‌з‌ ‌числа‌ ‌

обслуговуючого‌ ‌персоналу.‌ ‌Навчання‌ ‌завершило‌ ‌127‌ ‌учні‌ ‌у‌ ‌11‌ ‌класах,‌ ‌середня‌ ‌

наповнюваність‌ ‌класів‌ ‌становить‌ ‌11,‌ ‌5‌ ‌учнів.‌ ‌Дошкільний‌ ‌підрозділ‌ ‌налічує‌ ‌

2‌ ‌різновікові‌ ‌групи,‌ ‌які‌ ‌відвідують‌ ‌27‌ ‌дітей.‌ ‌

Структура‌ ‌2020-2021‌ ‌навчального‌ ‌року:‌ ‌

Свято‌ ‌Першого‌ ‌дзвоника‌ ‌проведено‌ ‌01‌ ‌вересня‌ ‌2020‌ ‌року‌ ‌

Навчальний‌ ‌рік‌ ‌було‌ ‌поділено‌ ‌на‌ ‌два‌ ‌семестри:‌ ‌

-І‌ ‌семестр‌ ‌з‌ ‌01вересня‌ ‌2020‌ ‌року‌ ‌по‌ ‌24‌ ‌грудня‌ ‌2020‌ ‌року;‌ ‌

-ІІ‌ ‌семестр‌ ‌з‌ ‌11‌ ‌січня‌ ‌2021‌ ‌року‌ ‌по‌ ‌11‌ ‌червня‌ ‌2021‌ ‌року.‌ ‌

Протягом‌ ‌навчального‌ ‌року‌ ‌проведено‌ ‌канікули‌ ‌у‌ ‌такі‌ ‌терміни:‌ ‌

-Осінні‌ ‌–‌ ‌з‌ ‌19‌ ‌жовтня‌ ‌по‌ ‌02‌ ‌листопада‌ ‌2020‌ ‌року;‌ ‌

-Зимові‌ ‌–‌ ‌з‌ ‌26‌ ‌грудня‌ ‌2020‌ ‌року‌ ‌по‌ ‌10‌ ‌січня‌ ‌2021‌ ‌року;‌ ‌

-Весняні‌ ‌з‌ ‌24‌ ‌по‌ ‌28‌ ‌березня‌ ‌2021‌ ‌року.‌ ‌

Освітній‌ ‌процес‌ ‌з‌ ‌31‌ ‌травня‌ ‌по‌ ‌11‌ ‌червня‌ ‌2021‌ ‌року‌ ‌було‌ ‌проведено‌ ‌ ‌

за‌ ‌допомогою‌ ‌дистанційних‌ ‌технологій‌ ‌навчання.‌ ‌

Останній‌ ‌дзвоник‌ ‌–‌ ‌11‌ ‌червня‌ ‌2021‌ ‌року‌.‌ ‌

2.‌ ‌Кадрове‌ ‌забезпечення.‌ ‌

‌У‌ ‌2020-2021‌ ‌навчальному‌ ‌році‌ ‌штатними‌ ‌працівниками‌ ‌Журавський‌ ‌НВК‌ ‌

був‌ ‌забезпечений‌ ‌на‌ ‌100‌ ‌%.‌ ‌Розстановка‌ ‌педагогів‌ ‌здійснюється‌ ‌відповідно‌ ‌

до‌ ‌фахової‌ ‌освіти‌ ‌педпрацівників.‌ ‌При‌ ‌підборі‌ ‌нових‌ ‌кадрів‌ ‌(навіть‌ ‌

обслуговуючого‌ ‌персоналу)‌ ‌враховується‌ ‌фахова‌ ‌підготовка,‌ ‌особисті‌ ‌та‌ ‌

колективні‌ ‌якості,‌ ‌працездатність,‌ ‌інші‌ ‌характеристики.‌ ‌ ‌

‌У‌ ‌розрізі‌ ‌базових‌ ‌дисциплін‌ ‌ситуація‌ ‌з‌ ‌укомплектованістю‌ ‌педагогічними‌ ‌

кадрами‌ ‌має‌ ‌такий‌ ‌вигляд:‌ ‌Середнє‌ ‌тижневе‌ ‌навантаження‌ ‌педагогічних‌ ‌

працівників‌ ‌по‌ ‌НВК‌ ‌становить‌ ‌18‌ ‌годин.‌ ‌ ‌

3.‌ ‌Методична‌ ‌робота.‌ ‌

‌У‌ ‌НВК‌ ‌діє‌ ‌певна‌ ‌система‌ ‌методичної‌ ‌роботи.‌ ‌Педколектив‌ ‌в‌ ‌поточному‌ ‌

навчальному‌ ‌році‌ ‌над‌ ‌проблемою‌ ‌закінчив‌ ‌працювати‌ ‌над‌ ‌проблемою‌ ‌«‌ ‌

Організація‌ ‌навчально‌ ‌–виховного‌ ‌процесу‌ ‌на‌ ‌основі‌ ‌визначення‌ ‌та‌ ‌розвитку‌ ‌

нахилів,‌ ‌здібностей‌ ‌обдарувань‌ ‌школярів‌ ‌з‌ ‌метою‌ ‌їх‌ ‌життєвого‌ ‌самовизначення‌ ‌

і‌ ‌самореалізації»‌ ‌Керівництво‌ ‌методичною‌ ‌роботою‌ ‌здійснювала‌ ‌методична‌ ‌

рада,‌ ‌яка‌ ‌працює‌ ‌на‌ ‌базі‌ ‌шкільного‌ ‌методичного‌ ‌кабінету.‌ ‌ ‌

‌До‌ ‌реалізації‌ ‌завдань‌ ‌методичної‌ ‌роботи‌ ‌активно‌ ‌залучаються‌ ‌вчителі,‌ ‌які‌ ‌

мають‌ ‌педагогічні‌ ‌звання‌ ‌та‌ ‌вищу‌ ‌кваліфікаційну‌ ‌категорію.‌ ‌Вони‌ ‌є‌ ‌

керівниками‌ ‌шкільних‌ ‌методичних‌ ‌об’єднань‌ ‌творчих‌ ‌груп,‌ ‌наставниками‌ ‌

молодих‌ ‌учителів.‌ ‌За‌ ‌їх‌ ‌активної‌ ‌участі‌ ‌проходять‌ ‌предметні‌ ‌тижні,‌ ‌методичні‌ ‌

засідання,‌ ‌тощо.‌ ‌В‌ ‌організації‌ ‌науково-методичної‌ ‌роботи‌ ‌з‌ ‌педагогічними‌ ‌

кадрами‌ ‌НВК‌ ‌результативно‌ ‌використовуються‌ ‌можливості‌ ‌шкільного‌ ‌

методичного‌ ‌кабінету‌ ‌(кабінет‌ ‌заступника‌ ‌з‌ ‌навчальної‌ ‌роботи),‌ ‌де‌ ‌

сконцентровані‌ ‌нормативні‌ ‌документи‌ ‌про‌ ‌освіту,‌ ‌зразки‌ ‌підручників,‌ ‌програми‌ ‌

з‌ ‌базових‌ ‌дисциплін,‌ ‌матеріали‌ ‌з‌ ‌досвіду‌ ‌роботи‌ ‌кожного‌ ‌учителя,‌ ‌матеріали‌ ‌

діяльності‌ ‌шкільних‌ ‌методичних‌ ‌об’єднань‌ ‌та‌ ‌творчих‌ ‌груп,‌ ‌буклети‌ ‌учителів,‌ ‌

науково-методична‌ ‌та‌ ‌психолого-педагогічна‌ ‌література,‌ ‌зразки‌ ‌оформлення‌ ‌

шкільної‌ ‌документації,‌ ‌матеріалів‌ ‌на‌ ‌різноманітні‌ ‌конкурси,‌ ‌технічні‌ ‌засоби‌ ‌

(комп’ютер,‌ ‌копіювальна‌ ‌техніка),‌ ‌тощо.‌ ‌

‌Учителі‌ ‌навчально-виховного‌ ‌комплексу‌ ‌йдуть‌ ‌в‌ ‌ногу‌ ‌з‌ ‌життям.‌ ‌Широко‌ ‌

впроваджуються‌ ‌у‌ ‌практику‌ ‌інноваційні‌ ‌технології,‌ ‌суть‌ ‌яких‌ ‌полягає‌ ‌в‌ ‌тому,‌ ‌

що‌ ‌навчання‌ ‌відбувається‌ ‌шляхом‌ ‌взаємодії‌ ‌всіх,‌ ‌хто‌ ‌навчається.‌ ‌З‌ ‌кожним‌ ‌

роком‌ ‌нові‌ ‌інформаційні‌ ‌технології‌ ‌на‌ ‌уроках‌ ‌впроваджує‌ ‌все‌ ‌більше‌ ‌і‌ ‌більше‌ ‌

педагогів‌ ‌НВК.‌ ‌

‌У‌ ‌2020-2021‌ ‌навчальному‌ ‌році‌ ‌атестувалося‌ ‌2‌ ‌вихователі‌ ‌дошкільного‌ ‌

підрозділу‌ ‌.‌ ‌За‌ ‌результататами‌ ‌атестації‌ ‌один‌ ‌вихователь‌ ‌підтвердив‌ ‌

кваліфікаційну‌ ‌категорію‌ ‌«Спеціаліст‌ ‌першої‌ ‌категорії»‌ ‌,‌ ‌другий‌ ‌вихователь-‌ ‌

підтвердив‌ ‌кваліфікаційну‌ ‌категорію‌ ‌«Спеціаліст».‌ ‌ ‌

‌Педагоги‌ ‌НВК‌ ‌постійно‌ ‌залучаються‌ ‌до‌ ‌роботи‌ ‌у‌ ‌засіданнях‌ ‌творчих‌ ‌та‌ ‌

ініціативних‌ ‌груп,‌ ‌науково-практичних‌ ‌конференціях‌ ‌тощо.‌ ‌ ‌

4.‌ ‌Навчальна‌ ‌діяльність‌ ‌учнів.‌ ‌

‌Протягом‌ ‌2020-2021‌ ‌навчального‌ ‌року‌ ‌робота‌ ‌педколективу‌ ‌була‌ ‌

підпорядкована‌ ‌методичній‌ ‌проблемі‌ ‌«‌ ‌Організація‌ ‌навчально‌ ‌–виховного‌ ‌

процесу‌ ‌на‌ ‌основі‌ ‌визначення‌ ‌та‌ ‌розвитку‌ ‌нахилів,‌ ‌здібностей‌ ‌обдарувань‌ ‌

школярів‌ ‌з‌ ‌метою‌ ‌їх‌ ‌життєвого‌ ‌самовизначення‌ ‌і‌ ‌самореалізації».‌ ‌Велика‌ ‌увага‌ ‌

в‌ ‌НВК‌ ‌приділяється‌ ‌охопленню‌ ‌дітей‌ ‌навчанням.‌ ‌Станом‌ ‌на‌ ‌

1‌ ‌вересня‌ ‌2020‌ ‌року‌ ‌до‌ ‌першого‌ ‌класу‌ ‌були‌ ‌залучені‌ ‌всі‌ ‌діти,‌ ‌яким‌ ‌

виповнилось‌ ‌6‌ ‌років,‌ ‌а‌ ‌це‌ ‌-‌ ‌12‌ ‌учнів.‌ ‌ ‌

‌У‌ ‌НВК‌ ‌існує‌ ‌певна‌ ‌система‌ ‌роботи‌ ‌щодо‌ ‌профільного‌ ‌навчання.‌ ‌У‌ ‌8-9‌ ‌

класах‌ ‌проводиться‌ ‌допрофільна‌ ‌підготовка.‌ ‌З‌ ‌цією‌ ‌метою‌ ‌була‌ ‌налагоджена‌ ‌

робота‌ ‌курсів‌ ‌за‌ ‌вибором‌ ‌та‌ ‌факультативів.‌ ‌Враховуючи‌ ‌потреби‌ ‌учнів,‌ ‌бажання‌ ‌

батьків‌ ‌та‌ ‌можливості‌ ‌НВК‌ ‌у‌ ‌10-11‌ ‌класах‌ ‌сформований‌ ‌профіль‌ ‌біологія‌ ‌та‌ ‌

екологія‌ ‌.‌ ‌

‌‌Учні‌ ‌нашого‌ ‌НВК‌ ‌традиційно‌ ‌є‌ ‌активними‌ ‌учасниками‌ ‌міжнародного‌ ‌

українознавчого‌ ‌конкурсу‌ ‌«Соняшник».‌ ‌Цього‌ ‌року‌ ‌учасниками‌ ‌конкурсів‌ ‌були‌ ‌

учні‌ ‌старшої,‌ ‌середньої‌ ‌та‌ ‌молодшої‌ ‌школи,‌ ‌троє‌ ‌учнів‌ ‌зайняли‌ ‌ІІІ‌ ‌

місце,‌ ‌решта‌ ‌стали‌ ‌призерами.‌ ‌ ‌

В‌ ‌цьому‌ ‌році,‌ ‌в‌ ‌зв’яку‌ ‌з‌ ‌карантинними‌ ‌обмеженнями‌ ‌ми‌ ‌не‌ ‌брали‌ ‌участі‌ ‌в‌ ‌

олімпіадах.‌ ‌Проте‌ ‌маємо‌ ‌призові‌ ‌місця‌ ‌з‌ ‌спортивних‌ ‌змаганнях‌ ‌(‌ ‌волейбол)-‌ ‌

І‌ ‌місце‌ ‌хлопці,‌ ‌ІІІ‌ ‌місце‌ ‌–‌ ‌дівчата.‌ ‌

‌За‌ ‌підсумками‌ ‌навчального‌ ‌року‌ ‌учні‌ ‌НВК‌ ‌показали‌ ‌хороший‌ ‌рівень‌ ‌

навчальних‌ ‌досягнень.‌ ‌З‌ ‌119‌ ‌учнів‌ ‌2-11‌ ‌класів‌ ‌високий‌ ‌рівень‌ ‌показали‌ ‌

15‌ ‌учнів‌ ‌-‌ ‌(12,6%),‌ ‌достатній‌ ‌–‌ ‌56учнів‌ ‌(47%),‌ ‌середній‌ ‌рівень‌ ‌–‌ ‌48‌ ‌учнів‌ ‌(‌ ‌

40,4%).‌ ‌Випускники‌ ‌11‌ ‌класу‌ ‌в‌ ‌цьому‌ ‌навчальному‌ ‌році‌ ‌не‌ ‌здавали‌ ‌ДПА‌ ‌в‌ ‌

формі‌ ‌ЗНО.‌ ‌

 ‌

5.‌ ‌Виховна‌ ‌та‌ ‌позакласна‌ ‌робота.‌ ‌

‌Педагоги‌ ‌НВК‌ ‌глибоко‌ ‌усвідомлюють,‌ ‌що‌ ‌соціальна‌ ‌адаптація‌ ‌учнів,‌ ‌

розуміння‌ ‌ними‌ ‌своїх‌ ‌прав‌ ‌та‌ ‌свідомого‌ ‌виконання‌ ‌обов’язків‌ ‌у‌ ‌значній‌ ‌мірі‌ ‌

залежить‌ ‌від‌ ‌правильно‌ ‌визначених‌ ‌та‌ ‌обраних‌ ‌шляхів‌ ‌реалізації‌ ‌виховного‌ ‌

процесу.‌ ‌Тому‌ ‌пріоритетними‌ ‌питаннями‌ ‌у‌ ‌виховній‌ ‌роботі‌ ‌НВК‌ ‌залишається‌ ‌

забезпечення‌ ‌всебічного‌ ‌розвитку‌ ‌особистості,‌ ‌сприяння‌ ‌її‌ ‌самовихованню‌ ‌й‌ ‌

самореалізації,‌ ‌спрямування‌ ‌їх‌ ‌у‌ ‌своїй‌ ‌діяльності‌ ‌керуватися‌ ‌

загальнолюдськими‌ ‌цінностями,‌ ‌глибоко‌ ‌розуміти‌ ‌традиції‌ ‌свого‌ ‌народу.‌ ‌У‌ ‌

зв'язку‌ ‌з‌ ‌цим‌ ‌виховна‌ ‌діяльність‌ ‌НВК‌ ‌була‌ ‌спрямована‌ ‌згідно‌ ‌Програми‌ ‌

«Основні‌ ‌орієнтири‌ ‌виховання‌ ‌учнів‌ ‌1-12‌ ‌класів‌ ‌загальноосвітніх‌ ‌навчальних‌ ‌

закладів»‌ ‌затвердженої‌ ‌наказом‌ ‌МОН‌ ‌України‌ ‌від‌ ‌17.12.2007‌ ‌року‌ ‌№‌ ‌1133.‌ ‌ ‌

Виховна‌ ‌робота‌ ‌здійснюється‌ ‌за‌ ‌6‌ ‌напрямами:‌ ‌

•‌ ‌Ціннісне‌ ‌ставлення‌ ‌до‌ ‌себе.‌ ‌

•‌ ‌Ціннісне‌ ‌ставлення‌ ‌до‌ ‌сім’ї,‌ ‌родини,‌ ‌людей.‌ ‌

•‌ ‌Ціннісне‌ ‌ставлення‌ ‌до‌ ‌праці.‌ ‌

•‌ ‌Ціннісне‌ ‌ставлення‌ ‌до‌ ‌природи.‌ ‌

•‌ ‌Ціннісне‌ ‌ставлення‌ ‌до‌ ‌культури‌ ‌і‌ ‌мистецтва.‌ ‌

•‌ ‌Ціннісне‌ ‌ставлення‌ ‌до‌ ‌суспільства‌ ‌і‌ ‌держави.‌ ‌

‌‌Виховні‌ ‌заходи‌ ‌у‌ ‌яких‌ ‌минулий‌ ‌рік‌ ‌взяв‌ ‌участь‌ ‌наш‌ ‌НВК‌ ‌:‌ ‌

•‌ ‌Вечорниці‌ ‌ ‌

•‌ ‌Заходи‌ ‌пам’яті‌ ‌жертв‌ ‌Голодомору.‌ ‌

‌Заходи‌ ‌пам’яті‌ ‌загиблих‌ ‌в‌ ‌АТО‌ ‌

•‌ ‌Захід‌ ‌до‌ ‌річниці‌ ‌виведення‌ ‌радянських‌ ‌військ‌ ‌з‌ ‌Афганістану.‌ ‌

•‌ ‌Численні‌ ‌конкурси‌ ‌малюнків.‌ ‌

•‌ ‌Різні‌ ‌конкурси‌ ‌та‌ ‌тематичні‌ ‌тижні‌ ‌ ‌

•‌ ‌Новорічні‌ ‌та‌ ‌різдвяні‌ ‌свята.‌ ‌

•‌ ‌«Нащадки‌ ‌козацької‌ ‌слави»‌ ‌

Святодо‌ ‌Дня‌ ‌матері‌ ‌ ‌

‌Активним‌ ‌у‌ ‌житті‌ ‌НВК‌ ‌є‌ ‌учнівське‌ ‌самоврядування.‌ ‌У‌ ‌НВК‌ ‌діє‌ ‌система‌ ‌

‌самоврядування‌ ‌«Шкільний‌ ‌парламент».‌ ‌При‌ ‌парламенті‌ ‌діють‌ ‌кілька‌ ‌комісій:‌ ‌

«Знання»,‌ ‌«Дисципліна‌ ‌і‌ ‌порядок»,‌ ‌«Здоров’я»,‌ ‌«Рада‌ ‌суспільно-корисних‌ ‌і‌ ‌

добрих‌ ‌справ»,‌ ‌«Центр‌ ‌національного‌ ‌і‌ ‌культурного‌ ‌відродження».‌ ‌«Дозвілля»,‌ ‌

«Прес-центр».‌ ‌Силами‌ ‌активістів‌ ‌парламенту‌ ‌під‌ ‌керівництвом‌ ‌

педагога-організатора‌ ‌та‌ ‌за‌ ‌допомогою‌ ‌учителів,‌ ‌класних‌ ‌керівників‌ ‌були‌ ‌

організовані‌ ‌шкільні‌ ‌вечори‌ ‌«Українські‌ ‌вечорниці»,‌ ‌«Шкільна‌ ‌книга‌ ‌рекордів»,‌ ‌

«Шкільний‌ ‌КВК»,‌ ‌«Нумо,‌ ‌хлопці!»,‌ ‌вечір‌ ‌-‌ ‌зустрічі‌ ‌Нового‌ ‌року,‌ ‌ ‌

«Несподіванка‌ ‌в‌ ‌день‌ ‌св.‌ ‌Валентина»,‌ ‌«Нумо,‌ ‌дівчата!».‌ ‌Також‌ ‌членами‌ ‌

учнівського‌ ‌самоврядування‌ ‌систематично‌ ‌перевірялись‌ ‌робочі‌ ‌куточки‌ ‌у‌ ‌

класах,‌ ‌вологе‌ ‌прибирання‌ ‌на‌ ‌перервах,‌ ‌стан‌ ‌озеленення‌ ‌НВК.‌ ‌Підсумок‌ ‌роботи‌ ‌

шкільного‌ ‌самоврядування‌ ‌висвітлювався‌ ‌у‌ ‌щомісячній‌ ‌друкованій‌ ‌шкільній‌ ‌

газеті‌ ‌«Голос‌ ‌школи».‌ ‌ ‌

‌У‌ ‌навчальному‌ ‌закладі‌ ‌з‌ ‌учнями‌ ‌організовано‌ ‌такі‌ ‌форми‌ ‌правового‌ ‌навчання‌ ‌і‌ ‌

виховання:‌ ‌

-‌ ‌тематичні‌ ‌загальношкільні‌ ‌лінійки‌ ‌та‌ ‌класні‌ ‌години;‌ ‌

-‌ ‌зустрічі‌ ‌з‌ ‌юристами;‌ ‌

-‌ ‌лекції,‌ ‌бесіди‌ ‌на‌ ‌правову‌ ‌тематику;‌ ‌

-‌ ‌анкетування;‌ ‌

-‌ ‌зустрічі‌ ‌з‌ ‌працівниками‌ ‌правоохоронних‌ ‌органів;‌ ‌

-‌ ‌уроки‌ ‌правознавства;‌ ‌

-‌ ‌індивідуальні‌ ‌бесіди‌ ‌з‌ ‌важковиховуваними‌ ‌учнями;‌ ‌

-‌ ‌батьківські‌ ‌лекторії;‌ ‌

-‌ ‌відвідування‌ ‌проблемних‌ ‌сімей‌ ‌вдома.‌ ‌

 ‌

6.‌ ‌Співпраця‌ ‌з‌ ‌батьками.‌ ‌

‌Виховання‌ ‌учня‌ ‌в‌ ‌НВК‌ ‌і‌ ‌сім’ї‌ ‌–‌ ‌щоденний‌ ‌нерозривний‌ ‌процес.‌ ‌Тому‌ ‌

педагогічний‌ ‌колектив‌ ‌працює‌ ‌у‌ ‌тісній‌ ‌співпраці‌ ‌з‌ ‌батьківським‌ ‌колективом‌ ‌з‌ ‌

метою‌ ‌створення‌ ‌найсприятливіших‌ ‌умов‌ ‌для‌ ‌самореалізації‌ ‌та‌ ‌розвитку‌ ‌

школяра.‌ ‌Батьки‌ ‌є‌ ‌соціальним‌ ‌замовником‌ ‌НВК,‌ ‌а‌ ‌тому‌ ‌беруть‌ ‌активну‌ ‌участь‌ ‌у‌ ‌

навчально-виховному‌ ‌процесі.‌ ‌Вони‌ ‌є‌ ‌учасниками‌ ‌позакласних‌ ‌заходів,‌ ‌

пов’язаних‌ ‌з‌ ‌професіями,‌ ‌світом‌ ‌захоплень,‌ ‌родинними‌ ‌святами.‌ ‌ ‌

‌Однією‌ ‌з‌ ‌традиційних‌ ‌з‌ ‌форм‌ ‌роботи‌ ‌з‌ ‌батьками‌ ‌у‌ ‌Журавському‌ ‌НВК‌ ‌є‌ ‌

батьківські‌ ‌лекторії.‌ ‌Тематика‌ ‌лекцій‌ ‌підбирається‌ ‌з‌ ‌врахуванням‌ ‌вікових‌ ‌

особливостей‌ ‌дітей.‌ ‌У‌ ‌проведенні‌ ‌лекторіїв‌ ‌бере‌ ‌участь‌ ‌адміністрація‌ ‌НВК,‌ ‌

класні‌ ‌керівники,‌ ‌запрошуються‌ ‌працівники‌ ‌Шполянського‌ ‌поліції,‌ ‌

Журавського‌ ‌ФАПу,‌ ‌центру‌ ‌зайнятості.‌ ‌

‌Під‌ ‌час‌ ‌організації‌ ‌та‌ ‌проведення‌ ‌дистанційного‌ ‌навчання‌ ‌класні‌ ‌керівники‌ ‌та‌ ‌

вчителі‌ ‌предметники‌ ‌тісно‌ ‌співпрацювали‌ ‌з‌ ‌батьками‌ ‌.‌ ‌Батьки‌ ‌та‌ ‌вчителі‌ ‌

приклали‌ ‌всіх‌ ‌зусиль‌ ‌для‌ ‌якісного‌ ‌дистанційного‌ ‌навчання.‌ ‌Адміністрація‌ ‌

висловлює‌ ‌подяку‌ ‌всім‌ ‌батькам‌ ‌за‌ ‌розуміння‌ ‌і‌ ‌допомогу‌ ‌в‌ ‌цій‌ ‌нелегкій‌ ‌роботі‌ ‌.‌ ‌

7.‌ ‌Збереження‌ ‌і‌ ‌зміцнення‌ ‌здоров’я‌ ‌учнів‌ ‌та‌ ‌працівників.‌ ‌

‌Медичне‌ ‌обслуговування‌ ‌учнів‌ ‌та‌ ‌працівників‌ ‌НВК‌ ‌організовано‌ ‌відповідно‌ ‌

до‌ ‌нормативно-правової‌ ‌бази.‌ ‌Учні‌ ‌НВК‌ ‌щорічно‌ ‌проходять‌ ‌медичне‌ ‌

обстеження‌ ‌.‌ ‌Відповідно‌ ‌до‌ ‌результатів‌ ‌медичного‌ ‌огляду‌ ‌дітей,‌ ‌на‌ ‌

підставі‌ ‌довідок‌ ‌лікувальної‌ ‌установи‌ ‌у‌ ‌НВК‌ ‌формуються‌ ‌спеціальні‌ ‌медичні‌ ‌

групи,‌ ‌а‌ ‌також‌ ‌уточнені‌ ‌списки‌ ‌учнів‌ ‌підготовчої,‌ ‌основної‌ ‌групи‌ ‌та‌ ‌групи‌ ‌

звільнених‌ ‌від‌ ‌занять‌ ‌фізичною‌ ‌культурою‌ ‌на‌ ‌навчальний‌ ‌рік.‌ ‌Відповідно‌ ‌цих‌ ‌

списків‌ ‌видається‌ ‌наказ‌ ‌по‌ ‌НВК.‌ ‌Медичне‌ ‌обслуговування‌ ‌працівників‌ ‌НВК‌ ‌

організовано‌ ‌також‌ ‌на‌ ‌базі‌ ‌Шполянської‌ ‌ЦРЛ.‌ ‌Вони‌ ‌щорічно‌ ‌проходять‌ ‌

поглиблений‌ ‌медичний‌ ‌огляд‌ ‌за‌ ‌графіком‌ ‌кабінету‌ ‌профогляду‌ ‌медичної‌ ‌

установи.‌ ‌Працівники‌ ‌їдальні‌ ‌проходять‌ ‌медичні‌ ‌огляди‌ ‌два‌ ‌рази‌ ‌на‌ ‌рік.‌ ‌Огляди‌ ‌

відбуваються‌ ‌за‌ ‌рахунок‌ ‌держбюджету.‌ ‌На‌ ‌проходження‌ ‌медичного‌ ‌огляду‌ ‌

кожному‌ ‌працівнику‌ ‌НВК‌ ‌виділяється‌ ‌два‌ ‌дні.‌ ‌Проходження‌ ‌медичного‌ ‌огляду‌ ‌

фіксується‌ ‌в‌ ‌санітарних‌ ‌книжках‌ ‌установленого‌ ‌зразка,‌ ‌які‌ ‌реєструються‌ ‌і‌ ‌

зберігаються‌ ‌у‌ ‌директора‌ ‌НВК.‌ ‌

‌Важливим‌ ‌аспектом‌ ‌збереження‌ ‌здоров’я‌ ‌учнів‌ ‌є‌ ‌створення‌ ‌умов‌ ‌для‌ ‌

раціонального‌ ‌харчування‌ ‌дітей‌ ‌протягом‌ ‌перебування‌ ‌у‌ ‌НВК.‌ ‌Організація‌ ‌

харчування‌ ‌учнів‌ ‌закладу‌ ‌регламентується‌ ‌законами‌ ‌України‌ ‌«Про‌ ‌освіту»‌ ‌

(ст.‌ ‌25),‌ ‌«Про‌ ‌загальну‌ ‌середню‌ ‌освіту»‌ ‌(ст.‌ ‌22),‌ ‌«Про‌ ‌охорону‌ ‌дитинства»‌ ‌ ‌

(ст.‌ ‌5),‌ ‌Постановою‌ ‌Кабінету‌ ‌Міністрів‌ ‌України‌ ‌від‌ ‌22.11.2004‌ ‌№‌ ‌1591‌ ‌«Про‌ ‌

затвердження‌ ‌норм‌ ‌харчування‌ ‌у‌ ‌навчальних‌ ‌та‌ ‌оздоровчих‌ ‌закладах»,‌ ‌іншими‌ ‌

нормативними‌ ‌документами.‌ ‌Згідно‌ ‌з‌ ‌вищезазначеними‌ ‌документами,‌ ‌учні‌ ‌1-4‌ ‌

класів‌ ‌забезпечуються‌ ‌безоплатним‌ ‌одноразовим‌ ‌харчуванням.‌ ‌Гаряче‌ ‌

харчування‌ ‌учнів‌ ‌1-11‌ ‌класів‌ ‌відбувається‌ ‌згідно‌ ‌графіку‌ ‌на‌ ‌2-3‌ ‌перервах‌ ‌у‌ ‌

їдальні‌ ‌НВК.‌ ‌Цікавими‌ ‌оздоровчими‌ ‌заходами‌ ‌у‌ ‌НВК‌ ‌є‌ ‌проведення‌ ‌

традиційного‌ ‌Дня‌ ‌здоров’я,‌ ‌шкільної‌ ‌спартакіади,‌ ‌бесіди‌ ‌з‌ ‌лікарями‌ ‌ЦРЛ,‌ ‌показ‌ ‌

відеофільмів‌ ‌про‌ ‌шкоду‌ ‌куріння,‌ ‌наркотиків,‌ ‌алкоголю,‌ ‌виступи‌ ‌на‌ ‌

загальношкільних‌ ‌лінійках.‌ ‌У‌ ‌планах‌ ‌виховної‌ ‌роботи‌ ‌кожного‌ ‌класного‌ ‌

керівника‌ ‌є‌ ‌розділ‌ ‌«Заходи‌ ‌по‌ ‌збереженню‌ ‌житя‌ ‌і‌ ‌здоров’я‌ ‌дітей»,‌ ‌де‌ ‌

запланована‌ ‌певна‌ ‌робота‌ ‌оздоровчого‌ ‌характеру‌ ‌з‌ ‌класом.‌ ‌

8.‌ ‌Фінансово-господарська‌ ‌діяльність.‌ ‌

‌Будівля‌ ‌НВК‌ ‌прийнята‌ ‌в‌ ‌експлуатацію‌ ‌33‌ ‌роки‌ ‌назад.‌ ‌Адміністрація‌ ‌НВК‌ ‌

разом‌ ‌з‌ ‌колективом‌ ‌постійно‌ ‌працює‌ ‌над‌ ‌удосконаленням‌ ‌матеріально-технічної‌ ‌

бази,‌ ‌підтриманню‌ ‌її‌ ‌у‌ ‌робочому‌ ‌стані.‌ ‌Фінансування‌ ‌потреб‌ ‌НВК‌ ‌проводиться‌ ‌

фінансовим‌ ‌відділом‌ ‌Шполянської‌ ‌МР‌ ‌ОТГ.‌ ‌Протягом‌ ‌навчального‌ ‌року‌ ‌

систематично‌ ‌здійснювалася‌ ‌виплата‌ ‌заробітної‌ ‌плати‌ ‌працівникам‌ ‌НВК.‌ ‌

Вчасно‌ ‌здійснювалися‌ ‌бухгалтерією‌ ‌проплати‌ ‌за‌ ‌спожиті‌ ‌НВК‌ ‌енергоносії.‌ ‌

Завдяки‌ ‌злагодженості‌ ‌відповідальних‌ ‌за‌ ‌економію‌ ‌працівників,‌ ‌НВК‌ ‌не‌ ‌

виходить‌ ‌за‌ ‌ліміти‌ ‌спожитих‌ ‌енергоносіїв.‌ ‌Завжди‌ ‌вчасно‌ ‌готується‌ ‌звітна‌ ‌

документація,‌ ‌матеріали‌ ‌списуються,‌ ‌або‌ ‌оприбутковуються‌ ‌ ‌

За‌ ‌рахунок‌ ‌бюджетних‌ ‌коштів‌ ‌придбано:‌ ‌

-‌ ‌1‌ ‌клас‌ ‌парти,‌ ‌принтер,‌ ‌ноутбук,‌ ‌роздатковий‌ ‌матеріал,‌ ‌

-‌ ‌в‌ ‌їдальню‌ ‌закуплено‌ ‌холодильник,‌ ‌марміти‌ ‌–‌ ‌2‌ ‌шт.,‌ ‌каструлі‌ ‌великі‌ ‌–‌ ‌5‌ ‌шт,.‌ ‌

м’ясорубка,‌ ‌посуд‌ ‌(тарілки)‌ ‌-200‌ ‌шт.,‌ ‌

-‌ ‌тример,‌ ‌

-‌ ‌частковий‌ ‌ремонт‌ ‌електромережі,‌ ‌

-‌ ‌проведено‌ ‌косметичний‌ ‌ремонт‌ ‌класних‌ ‌кімнат‌ ‌та‌ ‌навчальних‌ ‌кабінетів.‌ ‌

‌Адміністрацією‌ ‌НВК‌ ‌приділяється‌ ‌достатньо‌ ‌уваги‌ ‌естетичному‌ ‌вигляду‌ ‌

навчального‌ ‌закладу.‌ ‌Подвір’я‌ ‌НВКзавжди‌ ‌прибране,‌ ‌доглянуте.‌ ‌На‌ ‌квітниках‌ ‌

щороку‌ ‌висаджуються‌ ‌квіти,‌ ‌які‌ ‌протягом‌ ‌літа‌ ‌доглядаються‌ ‌учнями‌ ‌та‌ ‌

працівниками‌ ‌НВК,‌ ‌своєчасно‌ ‌обрізаються‌ ‌дерева,‌ ‌кущі.‌ ‌Фарбується‌ ‌огорожа,‌ ‌

біляться‌ ‌бордюри.‌ ‌Обслуговуючим‌ ‌персоналом‌ ‌проводиться‌ ‌скошування‌ ‌трави‌ ‌

на‌ ‌газонах,‌ ‌винесення‌ ‌та‌ ‌періодичне‌ ‌вивезення‌ ‌сміття‌ ‌з‌ ‌території‌ ‌НВК.‌ ‌

9.‌ ‌Управлінська‌ ‌діяльність‌ ‌

‌Управління‌ ‌НВК‌ ‌здійснюється‌ ‌згідно‌ ‌освітньої‌ ‌програми,‌ ‌річного‌ ‌плану‌ ‌

роботи‌ ‌НВК,‌ ‌плану‌ ‌внутрішкільного‌ ‌контролю‌ ‌та‌ ‌календарних‌ ‌планів‌ ‌

вчителів-предметників‌ ‌і‌ ‌планів‌ ‌виховної‌ ‌роботи‌ ‌класних‌ ‌керівників.‌ ‌Така‌ ‌

система‌ ‌планування,‌ ‌що‌ ‌відпрацьована‌ ‌у‌ ‌НВК‌ ‌і‌ ‌заснована‌ ‌на‌ ‌взаємодії‌ ‌всіх‌ ‌

ланок,‌ ‌підрозділів‌ ‌та‌ ‌учасників‌ ‌навчально-виховного‌ ‌процесу,‌ ‌забезпечує‌ ‌

координацію‌ ‌їх‌ ‌діяльності,‌ ‌єдність‌ ‌вимог,‌ ‌контролю‌ ‌та‌ ‌взаємоконтролю‌ ‌в‌ ‌

процесі‌ ‌роботи,‌ ‌сприяє‌ ‌досягненню‌ ‌ефективності‌ ‌та‌ ‌вдосконаленню‌ ‌освітнього‌ ‌

та‌ ‌виховного‌ ‌процесів‌ ‌й‌ ‌забезпечує‌ ‌планомірний‌ ‌розвиток‌ ‌НВК.‌ ‌ ‌

‌У‌ ‌навчальному‌ ‌закладі‌ ‌в‌ ‌наявності‌ ‌усі‌ ‌нормативно-правові‌ ‌документи,‌ ‌що‌ ‌ ‌

регламентують‌ ‌діяльність‌ ‌загальноосвітнього‌ ‌навчального‌ ‌закладу.‌ ‌З‌ ‌

підключенням‌ ‌НВК‌ ‌до‌ ‌мережі‌ ‌Інтернет‌ ‌стало‌ ‌можливим‌ ‌користуватися‌ ‌

матеріалами‌ ‌сайтів‌ ‌Міністерства‌ ‌освіти‌ ‌і‌ ‌науки‌ ‌України,‌ ‌головного‌ ‌управління‌ ‌

освіти,‌ ‌сайтами‌ ‌обласних‌ ‌інститутів‌ ‌післядипломної‌ ‌освіти,‌ ‌інших‌ ‌закладів‌ ‌

освіти,‌ ‌що‌ ‌дає‌ ‌можливість‌ ‌оперативно‌ ‌й‌ ‌мобільно‌ ‌користуватися‌ ‌достовірною‌ ‌

інформацією‌ ‌вчителям‌ ‌і‌ ‌адміністрації‌ ‌НВК,‌ ‌вчасно‌ ‌знайомитися‌ ‌з‌ ‌новими‌ ‌

документами‌ ‌та,‌ ‌навіть,‌ ‌їх‌ ‌проєктами.‌ ‌ ‌

‌Контроль‌ ‌-‌ ‌це‌ ‌важлива,‌ ‌складна‌ ‌та‌ ‌об’єктивно‌ ‌необхідна‌ ‌функція‌ ‌управління.‌ ‌

У‌ ‌НВК‌ ‌ефективність‌ ‌здійснення‌ ‌контролю‌ ‌зумовлює‌ ‌якість‌ ‌реальних‌ ‌і‌ ‌

подальше‌ ‌прогнозування‌ ‌бажаних‌ ‌показників‌ ‌розвитку‌ ‌закладу‌ ‌освіти,‌ ‌його‌ ‌

навчально-виховного‌ ‌процесу‌ ‌та‌ ‌діяльності‌ ‌всього‌ ‌шкільного‌ ‌колективу.‌ ‌

Контроль‌ ‌дозволяє‌ ‌тримати‌ ‌в‌ ‌полі‌ ‌зору‌ ‌управління‌ ‌найважливіші‌ ‌питання‌ ‌НВК,‌ ‌

своєчасно‌ ‌реагувати‌ ‌на‌ ‌відхилення‌ ‌від‌ ‌норми‌ ‌та‌ ‌на‌ ‌негативні‌ ‌явища,‌ ‌знаходити‌ ‌

невикористані‌ ‌резерви,‌ ‌підтримувати‌ ‌оптимально‌ ‌трудову‌ ‌атмосферу‌ ‌в‌ ‌

колективі.‌ ‌Адміністрацією‌ ‌НВК‌ ‌використовується‌ ‌багато‌ ‌різних‌ ‌форм‌ ‌контролю‌ ‌

за‌ ‌станом‌ ‌навчально-виховного‌ ‌процесу‌ ‌і‌ ‌,‌ ‌в‌ ‌першу‌ ‌чергу,‌ ‌таких‌ ‌традиційних‌ ‌як‌ ‌

вивчення‌ ‌викладання‌ ‌стану‌ ‌предметів‌ ‌та‌ ‌виконання‌ ‌навчальних‌ ‌планів‌ ‌та‌ ‌

программ,‌ ‌перевірка‌ ‌класних‌ ‌журналів,‌ ‌щоденників‌ ‌поведінки,‌ ‌тощо.‌ ‌Під‌ ‌час‌ ‌

здійснення‌ ‌внутрішньошкільного‌ ‌контролю‌ ‌за‌ ‌рівнем‌ ‌викладання‌ ‌навчальних‌ ‌

предметів‌ ‌заступником‌ ‌директора‌ ‌з‌ ‌навчальної‌ ‌роботи‌ ‌Мороз‌ ‌Аллою‌ ‌Іванівною‌ ‌

використовуються‌ ‌діагностичні‌ ‌картки‌ ‌аналізу‌ ‌та‌ ‌вивчення‌ ‌стану‌ ‌викладання‌ ‌

предметів‌ ‌з‌ ‌використанням‌ ‌комп’ютера.‌ ‌Аналіз‌ ‌результатів‌ ‌

внутрішньошкільного‌ ‌контролю‌ ‌знаходить‌ ‌відображення‌ ‌у‌ ‌рішеннях‌ ‌

педагогічної‌ ‌ради‌ ‌НВК,‌ ‌відповідних‌ ‌наказах‌ ‌по‌ ‌навчальному‌ ‌закладу.‌ ‌Крім‌ ‌

контролю‌ ‌за‌ ‌рівнем‌ ‌знань‌ ‌та‌ ‌навчальних‌ ‌досягнень‌ ‌учнів‌ ‌проводяться‌ ‌

систематичні‌ ‌дослідження‌ ‌стану‌ ‌відвідування‌ ‌занять‌ ‌та‌ ‌стану‌ ‌навчальної‌ ‌

дисципліни.‌ ‌За‌ ‌результатами‌ ‌моніторингу‌ ‌адміністрація‌ ‌НВК‌ ‌приймає‌ ‌певні‌ ‌

управлінські‌ ‌рішення‌ ‌щодо‌ ‌конкретних‌ ‌учителів‌ ‌та‌ ‌учнів.‌ ‌

‌Я‌ ‌як‌ ‌директор‌ ‌НВК‌ ‌у‌ ‌роботі‌ ‌з‌ ‌працівниками‌ ‌дотримуюсь‌ ‌партнерського‌ ‌

стилю‌ ‌керівництва.‌ ‌Проблеми‌ ‌обговорюються‌ ‌й‌ ‌виробляються‌ ‌різні‌ ‌варіанти‌ ‌

рішення,‌ ‌з‌ ‌них‌ ‌обирається‌ ‌найбільш‌ ‌оптимальний,‌ ‌затверджується‌ ‌і‌ ‌в‌ ‌

подальшому‌ ‌здійснюється.‌ ‌Основними‌ ‌формами‌ ‌спілкування‌ ‌є‌ ‌наради,‌ ‌

індивідуальні‌ ‌бесіди,‌ ‌інформування.‌ ‌Контроль‌ ‌здійснюється‌ ‌не‌ ‌заради‌ ‌пошуку‌ ‌

винних,‌ ‌а‌ ‌заради‌ ‌позитивного‌ ‌кінцевого‌ ‌результату.‌ ‌ ‌

У‌ ‌зв'язку‌ ‌з‌ ‌цим‌ ‌я‌ ‌надаю‌ ‌колегам‌ ‌більше‌ ‌самостійності,‌ ‌відповідної‌ ‌їхній‌ ‌

кваліфікації‌ ‌і‌ ‌характеру‌ ‌роботи,‌ ‌створюю‌ ‌необхідні‌ ‌умови‌ ‌для‌ ‌самореалізації.‌ ‌У‌ ‌

кожному‌ ‌зі‌ ‌своїх‌ ‌підлеглих‌ ‌бачу,‌ ‌насамперед,‌ ‌особистість‌ ‌у‌ ‌всьому‌ ‌розмаїтті‌ ‌її‌ ‌

людських‌ ‌якостей‌ ‌і‌ ‌властивостей.‌ ‌Таких‌ ‌якостей‌ ‌у‌ ‌адміністративній‌ ‌роботі‌ ‌

вимагаю‌ ‌не‌ ‌тільки‌ ‌від‌ ‌себе,‌ ‌а‌ ‌й‌ ‌від‌ ‌своїх‌ ‌підлеглих.‌ ‌

Категорія: Управління школою | Додав: morozallaiwanowna
Переглядів: 14 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Діяльність закладу
 • Прозорість та інформаційна відкритість закладу  
 • Педагогічний колектив  
 • Бабусина світлиця  
 • Музей "Мужність"  
 • Навчально-методична робота  
 • Учнівське самоврядування  
 • Охорона праці  
 • Замовлення підручників  
 • Протоколи педрад  
Головне меню
 • Головна сторінка
 • Документи МОН
 • Все для вчителя
 • Сторінка для батьків
 • Дистанційне навчання
 • ЛЕГО в закладі
 • Дошкільне навчання
 • Відкритість закладу
 • Оцінювання досягнень
 • Методична робота
 • Підвищення кваліфікації
 • Якість освіти
 • Дистанційне навчання
Правила поведінки
 • Правила поведінки здобувачів освіти  
 • Правила по збору портфеля учня  
 • Правила безпечного поводження  
 • План заходів ,спрямованих на запобігання та протидію булінгу  
 • Порядок надання та розгляду заяв про випадки булінгу  
 • Порядок реагування на доведені випадки булінгу  
Про школу
 • Наша адреса
 • Педагогічний колектив 
 • Історія Журавського НВК  
 • Дошкільний заклад
 • Навчальні кабінети
 • Віртуальний музей "Мужність"
 • Віртуальний музей "Бабусина світлиця"
 • Контакти з нами
 • Гостьова книга