Головна » Файли » Управління школою

Про підсумки роботи НВК в минулому році
[ Викачати з сервера (87.0 Kb) ] 03.02.2018, 01:07

Звіт

директора Журавського НВК Собецької Н.В.

На виконання завдань, визначених розділом Х Національної доктрини розвитку освіти, статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту, статті 39 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів»,

Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу НВК, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016-2017 навчального року.

Як директор НВК, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керуюсь Статутом НВК, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора НВК, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу

1. Загальна інформація про НВК.

Журавський НВК «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» є колективною власністю Шполянської районної ради Черкаської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Шполянської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля НВК прийнята в експлуатацію 1988 року. У 2016-2017

навчальному році працювало 20 педагогічніх працівники,2 вихователі дитячого підрозділу,бібліотекар та 12 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 114 учнів у 10 класах, середня наповнюваність класів становить 12 учнів. Дошкільний підрозділ налічує 2 різновікові групи, які відвідують 42 дітей.

2. Кадрове забезпечення.

У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками Журавський НВК був забезпечений на 100 %. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по НВК становить 18 год.

3. Методична робота.

У НВК діє певна система методичної роботи. Педколектив закінчив роботу над проблемою « Організація навчально –виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів ,здібностей обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення і самореалізації» Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, районних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами НВК результативно

використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з навчальної роботи), де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з

базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів

на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка), тощо.

Учителі НВК йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все

більше і більше педагогів НВК.

У 2016-2017 навчальному році атестувалося 8 педагогічних працівників . За результататами атестації одному вителям присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії», одному вчителю підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» , одному вчителю підтверджено 9 тарифний розряд та підтверджено педагогічне звання « Старший вчитель» , чотирьом вчителям встановлено встановлено «Спеціаліст першої категорії»,одному вчителю встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» .

Педагоги НВК постійно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчихта ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.

4. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2016-2017 навчального року робота педколективу була підпорядкована методичній проблемі « Організація навчально –виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів ,здібностей обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення і самореалізації» Велика увага в НВК приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2017 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 20 учнів,.

У НВК існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8-9 класах

проводиться допрофільна підготовка. З цією метою була налагоджена робота курсів за вибором та факультативів: «Проекційне креслення ».. Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості НВК у 10-11 класах сформований технологічний профіль. Учні 10-11 класів навчаються в МНВК за 6 – годинним тижневим навантаженням.

Учні нашого НВК традиційно активні учасники міжнародного конкурсу «Золотий колосок «Левеня», «Грінвіч». Цього року учасниками конкурсів були 12 учасників , більшість стали призерами.

Призові місця на районних предметних олімпіадах здобули учні з таких предметів, як українська мова( 1,1,3 місце) , біологія(2 місце) , історія( 3 місце) трудове навчання ( 1 місце). Брали участь в районному етапі Міжнародного конкурсу імені П.Яцика та мали гарні результати( 1 ,1місце ,3 місце) ,дві учениці (6,11 класів ) брали участь в обласному етапі конкурсу.

Велика заслуга в цьому вчителів, які готували дітей до конкурсів та олімпіад.

За підсумками навчального року учні НВК показали хороший рівень досягнень. З

102учнів 2-11 класів високий рівень показали 20 учнів (20%), достатній – 51учень (50%), середній рівень – 30 учнів (29 %), початковий рівень –1 учень (1%).

На 1 вересня цього року кількість учнів НВК становить 125 учнів, та 43 вихованці дошкільного підрозділу.

5. Виховна та позакласна робота.

Педагоги НВК глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними

питаннями у виховній роботі НВК залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй

діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність НВК була спрямована згідно

Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів» затвердженої наказом МОН України від 17.12.2007 року № 1133.

Виховна робота здійснюється за 6 напрямами:

• Ціннісне ставлення до себе.

• Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.

• Ціннісне ставлення до праці.

• Ціннісне ставлення до природи.

• Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

• Ціннісне ставлення до суспільства і держави.

Виховні заходи у яких минулий рік взяв участь наш НВК :

• День Перемоги .

Свято Покрови

Вечорниці

• Заходи пам’яті жертв Голодомору.

Заходи пам’яті загиблих в АТО

• Захід до річниці виведення радянських військ з Афганістану.

• Численні конкурси малюнків.

• Різні конкурси та тематичні тижні

• Новорічні свята.

• «Нащадки козацької слави».

Восьме березня

День матері

День села

Активним у житті НВК є учнівське самоврядування. У НВК діє система

самоврядування «Шкільний парламент». При парламенті діють кілька комісій: «Знання», «Дисципліна і порядок», «Здоров’я», «Рада суспільно-корисних і добрих справ», «Центр національного і культурного відродження». «Дозвілля», «Прес-центр». Силами активістів парламенту під керівництвом педагога-організатора та за допомогою учителів, класних керівників були організовані шкільні вечори «Українські вечорниці», «Шкільна книга рекордів», «Шкільний КВК», «Нумо, хлопці!», вечір зустрічі Нового року,

«Несподіванка в день св. Валентина», «Нумо, дівчата!». Також членами учнівського самоврядування систематично перевірялись робочі куточки у класах, вологе

прибирання на перервах, стан озеленення НВК. Згідно плану, щопонеділка відбувалися загальношкільні лінійки, де учні звітувалися за стан чергування по НВК, проведену роботу. Підсумок роботи шкільного самоврядування висвітлювався у щомісячній друкованій шкільній газеті «Шкільний світ».

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

- зустрічі з юристами;

- лекції, бесіди на правову тематику;

- анкетування;

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

- уроки правознавства;

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

- батьківські лекторії;

- відвідування проблемних сімей вдома.

Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема вживання старшокласниками спиртних напоїв у вечірній час, тютюнопаління під час

перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на шкільному обліку та кримінальній міліції у справах неповнолітніх ШполянськогоРВ УМВС учні НВК відсутні.

6. Співпраця з батьками.

Виховання учня в НВК і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником НВК, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, беруть шефство над підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника

психолого-педагогічних спостережень.

Однією з традиційних з форм роботи з батьками у Журавському НВК є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація НВК, класні керівники, запрошуються працівники Шполянського РВУМВС, Журавського ФАПу, центру зайнятості, районного відділу юстиції.

7. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників НВК організовано відповідно до нормативно-правової бази. Учні НВК щорічно проходять медичне обстеження . Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у НВК формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені

списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по НВК. Медичне обслуговування працівників НВК організовано також на базі Шполянської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику НВК виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора

НВК.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у НВК. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 1-11 класів відбувається згідно графіку на 2-3 перервах у їдальні НВК. Цікавими оздоровчими заходами у НВК є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями ЦРЛ, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню житя і здоров’я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Цікаво і змістовно відбувався відпочинок молодших та старших школярів у пришкільному таборі «Сонячний ». Цього року вихованцями табору стали 90 учнів НВК. За сприяння сільської ради було організовано збалансоване гаряче харчування для дітей ,проведено цікаві масові заходи: екскурсії та походи , розваги.

8. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля НВК прийнята в експлуатацію 29 років назад. Адміністрація НВК разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази,

підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб НВК проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Шполянської РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати працівникам НВК. Вчасно

здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті НВК енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, НВК не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.. Завдяки зміні твердопаливного котла на новий було зекономлено багато вугілля .В цьому році завдяки спонсорській допомозі ЛНЗ –АГРО та батьків було зроблено капітальні ремонти двох класі та косметичний ремонт всіх класних кімнат та коридорів . ЛНЗ-АГРО було надано спонсорську допомогу – фарбу для фарбування підлоги та мотокосу ,інвентар .

За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до

навчального року. Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл Шполянського району планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його

збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

Адміністрацією НВК приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвір’я НВКзавжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями НВК, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території НВК.

9. Управлінська діяльність

Управління НВК здійснюється згідно річного плану роботи НВК, плану

внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів

виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у НВК і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в

процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток НВК.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що

регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням НВК до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації НВК, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У НВК ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання НВК, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. Адміністрацією НВК використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення

викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного

контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора з навчальної роботи Мороз Аллою Іванівною використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради

НВК, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація НВК приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Я як директор НВК у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх підлеглих.

Категорія: Управління школою | Додав: morozallaiwanowna | Теги: директор, звіт
Переглядів: 264 | Завантажень: 29 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]