Про організацію методичної роботи в Журавському НВК з педагогічними кадрами в 2020-2021 навчальному році
27.01.2021, 16:17

Про організацію методичної роботи в Журавському НВК з педагогічними кадрами в 2020-2021 навчальному році

 

         Згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету, методична робота в НВК в минулому навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним  працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій. Це сприятиме оптимізації навчально-виховного процесу в НВК.

     Рівень педагогічної майстерності протягом минулого року зріс. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи, сконцентрованої навколо методичної проблеми: „Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення і самореалізації ”.

Методична робота планувалася на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникали під час роботи.

         Організуючим центром методичної роботи з педагогічними кадрами школи є методична рада. На її засіданнях розглядалися питання стану роботи над науково-методичною проблемою, визначення шляхів вдосконалення навчально-виховного процесу, результати оглядового контролю з використанням сучасних технологій на уроках української мови, природознавства, математики, біології, основ здоров’я; результати  контролю за формуванням компетентностей учнів 1-9 класів відповідно до нових Державних стандартів; про стан роботи з обдарованими дітьми; про атестацію вчителів; про підготовку учнів до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання. Крім того, проводився аналіз результатів контрольних зрізів знань, моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів 5 і 10 класів, обговорювалися питання особливостей аналізу сучасного уроку.

         На засіданні педради  розв’язуються актуальні проблеми навчання та виховання учнів, що сприяє практичній допомозі учителям, зокрема:

- Звіт керівників методичних об’єднань про підсумки роботи за 2020-2021 навчальний рік;

- Про систему роботи вчителів української мови ,англійської мови,зарубіжної літератури в старших класах;

- Про результати впровадження Державного стандарту у 5-11 класах;

- Про результати впровадження оновлених програм для початкових класів та стан підготовки освітнього середовища для учнів 1-2 класу Нової української школи;

- Про роботу колективу школи з обдарованою учнівською молоддю;

- Про систему роботи вчителя фізичної культури І.С.Вусатого та  вчителя Захисту Вітчизни та трудового навчання Левченка С.І.

 - Про наступність в роботі дошкільних навчальних закладів і початкової школи;

         -  Про стан роботи педагогічного колективу щодо патріотичного виховання учнів. Схвалення роботи класних керівників Романович Т.І., Левченко В.Ю., Присяжної О.О., Третяк Т.В. з проблеми національно-патріотичного виховання.

В школі працювало 4 методичні об'єднання:

- вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Мороз А.В.) з проблеми: «Сприяння розвитку і формування творчої особистості в умовах інноваційних освітніх технологій»; 

- вчителів  природничо-математичного циклу (керівник Орел Л.П.) з проблеми: «Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів на уроках природничо-математичного циклу».;

- вчителів початкових класів (керівник Данільченко В.П.) з проблеми: «Формування в учнів ключових компетентностей за умов інноваційної освіти.»;

- класних керівників (керівник Присяжна О.О.) з проблеми: «Виховання духовної культури особистості та створення умов для формування в учнів власної світоглядної позиції».

         Діяльність методичних об’єднань багатопланова й різноманітна за змістом, напрямами і формами: відкриті уроки, самоаналіз та аналіз уроків, конструювання, ділові ігри, творчі звіти вчителів, огляд літератури, методичні консультації досвідчених учителів і керівників з певних тем, обговорення результатів контрольних робіт, зрізів знань, шкільних та районних олімпіад. Слід відмітити, що всі методичні об’єднання, працювали творчо та результативно.

          Свою роботу вчителі методичного об’єднання  суспільно-гуманітарного циклу спрямовували на розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів, на впровадження навчальних завдань, які сприяють розвитку дитини, її інтересу до навчання.        Протягом навчального року члени методичних об’єднань провели 4 засідань, на яких вивчали нормативні документи, ознайомлювалися із інструктивно-методичними рекомендаціями щодо викладання предметів, новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, ЗНО в 11 класі, обмінювалися досвідом по підготовці  учнів до ЗНО. На засіданнях також розглядалися питання про дотримання наступності й перспективності у формуванні знань, умінь і навичок з предметів суспільно-гуманітарного циклу, аналізувалися результати контрольних робіт і зрізів знань. Членами методичних об’єднань були на високому рівні проведені предметні тижні: Шевченківський тиждень, тиждень української писемності, тиждень правових знань,тижні іноземної мови та зарубіжної літератури.

         Значну увагу члени методичних об’єднань приділяли роботі з обдарованими дітьми. Призерами районного етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика стали: учениця 9 класу Корнієнко Руф (учитель Мороз А.В.)та учениця 7 класу Корнієнко Дарина (вчитель А.В. Мороз) показали добрі знання .

         Головною метою методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу була допомога вчителям у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності педагогів, активізація творчого потенціалу, формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються. Члени методичних об’єднань активно впроваджували новітні педагогічні технології: інформаційно-комунікаційні, проектні, технології розвитку критичного мислення.

         Особлива увага приділялася роботі зі здібними та обдарованими учнями, організації і проведенню олімпіад з базових дисциплін,конкурсів. З метою пошуку підтримки здібностей, нахилів учнівської молоді учні школи ІІ-ІІІ ступенів брали участь у всеукраїнській грі «Соняшник» (координатор А.В.Мороз) . Проведення відкритих уроків та виховних заходів, семінарів, їх аналіз і самоаналіз  вчителями  Собецька Н.В.,Третяк Т.В.,Присяжна О.О.,Левченко Т.Я. , Рибалка І.І. ,Орел Л.П. Мороз А.В. сприяли підвищенню їх педагогічної майстерності, впровадженню новітніх технологій.

В 2019-2020 н.р. на засіданнях МО обговорювалися  питання опрацювання вимог нового державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти  до предметів природничо-математичного циклу  та оновлених навчальних програм  для  початкових класів,створення умов для адаптації учнів 5-го класу, підготовки та проведення предметних тижнів ,підвищення рівня зацікавленості учнів, за допомогою цікавих і нестандартних задач  як  одного із способів сприяння формуванню базових предметних компетентностей з математики, інформатики, фізики, біології, хімії, географії.

В умовах пандемії коронавірусної інфекції  вчителі удосконалили  свої вміння використовувати інформаційні технології в навчальній діяльності при дистанційному навчанні.

               Аналіз роботи членів методичного об’єднання за минулий рік показав, що науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів підвищився, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання.

Однак , поряд із позитивними результатами в роботі методичного об’єднання, є низка недоліків. Використано не всі резерви в роботі: популяризація досвіду через фахові видання та інтернет-ресурси, низькі показники ЗНО, низькі результати ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з математики, фізики, хімії. Члени МО занепокоєні слабкою матеріальною базою кабінетів фізики та хімії, відсутністю нових технічних засобів навчання для впровадження ІКТ в своїй діяльності.

         Роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів побудовано на основі принципів неперервної освіти педагогічних працівників, глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів та вихователя.

         На засіданнях методичного об’єднання піднімалися питання, що стосувалися впровадження в навчальний процес Державного стандарту початкової загальної освіти організації навчально-виховного процесу, санітарно-гігієнічних та організаційних умов забезпечення роботи початкової школи, систематично проводились обговорення новинок методичної літератури, вивчалася нормативно-правова документація, проводився обмін педагогічним досвідом.       

         Протягом навчального року члени методичного об’єднання класних керівників працювали над творчим впровадженням у практику роботи досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій виховання, над вихованням культури поведінки та спілкування учнів. Значна робота проводилася з метою підвищення професійної майстерності класних керівників.         Згідно з річним планом роботи НВК було заплановано і проведено комплекс виховних заходів. Треба відзначити високу якість і результативність таких заходів: Свято посвячення в школярики (Третяк Т.В. ), колективне творче свято до Дня працівників освіти (Романович Т.І., Данільченко В.П.), Нумо, хлопці”(Вусатий І.С.,Михлик А.А.), „Мати – берегиня роду”( романович Т.І., Данільченко В.П.), загальношкільне свято «Україно, краю мій коханий» ( Романович Т.І.)

Ці заходи обговорювались на засіданнях методоб’єднання. З метою обміну досвідом роботи було проведене діагностування класних керівників. Розглядалися питання «Сучасні виховні технології в системі роботи класного керівника» (Левченко В.Ю.), «Нетрадиційні форми проведення батьківських зборів»( Третяк Т.В.) «Роль класного керівника у профорієнтаційній роботі» (Романович Т.І.)

         У 2020 році проходили атестацію 2 педагогічних працівників школи. Всі вчителі пройшли курсову перепідготовку.  Собецькій Н.В. підтверджено раніше присвоєну вищу категорію та присвоєно звання «старший вчитель» , Левченко Т.Я.  підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії. Результати атестації свідчать про зростання професійної майстерності педагогів.           Вчителі школи є активними учасниками  районних методичних заходів.

         Отже, методична робота у2019-2020 навчальному році проводилася на достатньому рівні.

З метою подальшого вдосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації педагогів, формування вчителя з високим рівнем професіоналізму, методичної та загальної культури, підвищення рівня та якості навчально-виховної роботи

НАКАЗУЮ:

1. У 2020-2021 навчальному році продовжити роботу над науково-методичною проблемою: «Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення і самореалізації».

2. У змісті методичної роботи з педагогічними кадрами пріоритетними напрямами вважати: впровадження  нових Державних стандартів,  інноваційних технологій навчання  і виховання, комп’ютеризації й інформатизації навчально-виховного процесу, реалізації  концепції  Нової Української школи , реалізація завдань « Закону про освіту»,національного та громадянського виховання.

3. Затвердити річний план методичної роботи школи.

4. Затвердити структуру методичної роботи на 2020-2021 навчальний рік:

Постійні колективні форми роботи: педагогічна рада, методична рада,  методичні об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, вчителів природничо-математичного циклу, вчителів початкових класів, класних керівників,школи молодого вчителя.

Тимчасові колективні форми методичної роботи: педагогічна виставка; творчі звіти вчителів, що атестуються; панорама відкритих уроків; групові консультації, Семінар «Сучасний урок» », конференцію на тему «НУШ: ключові компетентності та педагогіка партнерства», педчитання на тему « Булінг. Профілактика боулінгу»», «Педагогічна спадщина Софії Русової та сучасна освіта», круглий стіл «Освіта в Україні. Де навчатися вчителям?»,методичну раду «Як у школах вчать по-новому. Модельні навчальні програми та матеріали до них» ,методичний інструктаж « Новий Державний стандарт початкової загальної освіти в дії» , педагогічну виставку «Методична скарбничка».

Індивідуальні форми роботи: консалтингова служба, курсова перепідготовка, робота над індивідуальною темою, співбесіди, аналіз уроків, самоосвіта, анкетування, діагностування, рейтингове оцінювання згідно графіка.

5. Для керівництва та координування  методичної роботи в школі створити методичну раду. Головою методичної ради призначити заступника директора з навчальної роботи Мороз А.І. До складу методичної ради включити вчителів: Романович Т.І.,Рибалку І.І.,Корнієнко С.В.,Данільченко В.П.,Вусатого І.С.

6.Продовжити роботу  методичних об’єднань:

6.1 Вчителів суспільно-гуманітарного циклу у складі:

         Мороз А.В.– голова методичного об’єднання,

         Кувшинова Т.В  – секретар,

Михлик А.А., Собецька Н.В.,Руденко Т.В.,Романович Т.І.,Макодзей Ю.Г.   – члени методичного об’єднання.

         Методичне об’єднання працюватиме  над проблемою: «Розвиток самостійної пізнавальної діяльності учнів , формування навичок проблемно-пошукової роботи на уроці».

6.2 Вчителів природничо-математичного циклу у складі:

         Л.П.Орел  – голова методичного об’єднання,

         В.Ю.Левченко – секретар,

Мороз А.І.,Рибалка І.І.,Романович Т.І.,Вусатий І.С.– члени методичного об’єднання.

         Методичне об’єднання працюватиме над проблемою: «Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів на уроках природничо-математичного циклу».

6.3 Вчителів початкових класів у складі:

         В.П.Данільченко – голова методичного об’єднання,

         Т.В.Третяк– секретар,

Левченко Т.Я.,Смоляренко Л.О.,Макодзей Ю.Г.,Корнієнко С.В.,Лимар Т.В.Третяк Т.В. – члени методичного об’єднання.

         Методичне об’єднання працюватиме над проблемою: «Впровадження компетентнісно зорієнтованого  підходу в освітній процес».

6.4.  Класних керівників у складі:

         Присяжна О.О.  – голова методичного об’єднання,

         Т.Я.Левченко  – секретар,

Кувшинова Т.В.,Смоляренко Л.О.,Данільченко В.П.,Левченко В.Ю.,Присяжна О.О.,Третяк Т.В.,Рибалка І.І.,Мороз А.В., Вусатий І.С.,Романович Т.І. – члени методичного об’єднання.

         Методичне об’єднання працюватиме над проблемою: «Соціально- педагогічні проблеми гуманізації виховання учнів в сучасних умовах».

7. Керівникам методичних об’єднань Мороз А.В., Данільченко В.П.,Присяжній О.О., Орел Л.П.:

7.1. До 15.09.2018 року спланувати роботу методичних об’єднань на 2020-2021 навчальний рік на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникали під час роботи.

8. Проведення відкритих виховних заходів висвітлювати на сторінках шкільного сайту.

 9. Вчителям-предметникам:

9.1. Брати активну участь у загальношкільних та районних  методичних заходах. 

9.2. Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

9.3. Впроваджувати в практику роботи досягнення психолого-педагогічної науки, найкращого досвіду роботи, нових педагогічних технологій.

10. Заступнику директора з виховної  роботи Романович Т.І.:

10.1. Протягом навчального року організувати вивчення роботи класних керівників Третяк Т.В.,Руденко Т.В.

10.2. Контролювати виконання графіка проведення відкритих виховних заходів та тижнів.

11. Заступнику директора школи з навчальної роботи А.І.Мороз:

11.1. Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в школі. забезпечити активну участь вчителів школи  у роботі шкільних методичних структур.

11.2. Протягом вересня 2020 року визначити зміст і форму роботи над особистою методичною темою з кожним учителем.

11.3. До 20.09.2020 року скласти зведений  графік методичної роботи, графік проведення відкритих уроків та виховних заходів відповідно до загальношкільної проблеми та проблем методичних об’єднань, спланувати роботу з обдарованими дітьми.

11.4. Організувати проведення тижнів педагогічної майстерності вихователів Корнієнко С.В (грудень  2020 року), вихователя  Лимар Т.В. ( лютий 2021 року).

11.5. Організувати проведення інструктивно-методичних нарад один раз у місяць.

11.6. Протягом навчального року організувати вивчення досвіду роботи вчителів,які атестуватимуться в 2020 році. Матеріали вивчення досвіду підготувати для схвалення на педраді до 15 березня 2020 року.

11.7. Забезпечити оптимальне поєднання основних форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: курсової перепідготовки, самоосвіти, системи міжкурсових методичних заходів. Організувати проходження курсової перепідготовки вчителями,  що атестуються у 2020 році  .

11.8. Протягом навчального року організувати випуск методичних бюлетенів.

11.9. Забезпечити активну участь вчителів школи  у роботі районних методичних об’єднань, семінарів, творчих груп,  конкурсах професійної майстерності, виставках.

11.10.Постійно вивчати стан методичної роботи, аналізувати її вплив на рівень професійної майстерності вчителів та результати навчальних досягнень учнів.

11.11. Контролювати виконання плану методичної роботи, роботи методичних об’єднань, графіків проведення відкритих уроків.

11.12. Контролювати вивчення вчителями школи  передового перспективного досвіду педагогів району, області та стан впровадження його в практику роботи.

12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор школи                   Н.В.Собецька 

Категорія: методична робота | Додав: morozallaiwanowna
Переглядів: 30 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Діяльність закладу
 • Прозорість та інформаційна відкритість закладу  
 • Педагогічний колектив  
 • Бабусина світлиця  
 • Музей "Мужність"  
 • Навчально-методична робота  
 • Учнівське самоврядування  
 • Охорона праці  
 • Замовлення підручників  
 • Протоколи педрад  
Головне меню
 • Головна сторінка
 • Документи МОН
 • Все для вчителя
 • Сторінка для батьків
 • Дистанційне навчання
 • ЛЕГО в закладі
 • Дошкільне навчання
 • Відкритість закладу
 • Оцінювання досягнень
 • Методична робота
 • Підвищення кваліфікації
 • Якість освіти
 • Дистанційне навчання
Правила поведінки
 • Правила поведінки здобувачів освіти  
 • Правила по збору портфеля учня  
 • Правила безпечного поводження  
 • План заходів ,спрямованих на запобігання та протидію булінгу  
 • Порядок надання та розгляду заяв про випадки булінгу  
 • Порядок реагування на доведені випадки булінгу  
Про школу
 • Наша адреса
 • Педагогічний колектив 
 • Історія Журавського НВК  
 • Дошкільний заклад
 • Навчальні кабінети
 • Віртуальний музей "Мужність"
 • Віртуальний музей "Бабусина світлиця"
 • Контакти з нами
 • Гостьова книга