Аналіз роботи метод.об. Суспільно-гуманітарного циклу 2021-2022 н.р
02.11.2021, 11:33

Аналіз роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів  над методичною темою «Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів,здібностей,обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення і самореалізації» (2015-2021 рр.)

Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») та концепція мовної освіти передбачають формування особистості, яка володіє даром слова , вміло  користується засобами мовлення під час сприйняття, створення висловлювань у різних сферах, формах, стилях і жанрах мовлення, тобто забезпечення її всебічної мовленнєвої компетенції.

Діяльність методичного об’єднання вчителів суспільно- гуманітарного циклубула спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, на виконання державних програм викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу, створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу. Уся робота методичної комісії вчителів гуманітарного циклу підпорядкована головній меті – допомогти вчителеві найбільш ефективно використати свої знання у впровадженні в життя мовної політики. Методоб»єднання включає в себе вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови та історії і складається з 6 вчителів. Це висококласні фахівці, які глибоко знають свій предмет, володіють різноманітними методами і прийомами навчання, чутливо реагують на виклики часу, їм властивий високий рівень самоорганізації та самодисципліни, бачення близьких і далеких освітніх перспектив виховання дітей.

Ось уже кілька років вчителі суспільно-гуманітарного циклу працюють над проблемою «Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів,здібностей,обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення і самореалізації» 

                               Основні напрямки роботи:

• вироблення інноваційного стилю діяльності кожного члена комісії зметою удосконалення уроку;

• формування професійної компетентності, розвиток творчого потенціалувчителя для підвищення рівня загальної культури учнів;

• залучення до науково-дослідної та експериментальної діяльностівчителів;

• формування соціальних і громадянських компетентностей школярів, розвиток вміння навчатися протягом життя.

Учителі об’єднання суспільно-гуманітарного циклу займаються постійнимсамовдосконаленням і саморозвитком, поглиблюючи як свої власне предметнізнання, так вдосконалюючи навички методичної роботи. Методична робота – це цілісна, заснована на досягненнях науки, передового педагогічногодосвіду, та на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємопов’язаних мір, дій і заходів. Вона спрямована на всебічне підвищеннякваліфікації і професійної майстерності кожного вчителя, на розвитоктворчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в кінцевомурезультаті на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягненняоптимального рівня освіти, виховання і розвиток конкретних учнів.

Свою роботу вчителі спрямовують на виявлення навчальних можливостейучнів, формування у них творчо-наукових здібностей, приділяючи особливуувагу вивченню навчальних предметів як об’єктів пізнання. Свідченнямцього є високі результати ЗНО з української мови і літератури ,історії України в 2018 році- Собецька Дар’я, Мирошник Анна,  предметних олімпіад: із української мови: Мороз Ольга-3 місце,Корнієнко Руф-3 місце, СобецькаДар’я -1 місце (українська мова та історія України)Корнієнко Дарина -1 місце,Тюпов Гліб-3 місце з англійської мови.

Вже стала доброю традицією участь наших учнів у щорічному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика та Всеукраїнській народознавчій грі «Соняшник», де кожного року здобуваємо призові місця. ». Три учні нагороджені дипломами ІІ та ІІІ ступенів Регіонального рівня. Велику увагуприділяють розвитку творчих здібностей учнів вчителі бо вважають, що у кожній дитині природою закладений певний творчий потенціал.

Для реалізації методичної проблеми тривав активний пошук нових форм іфункціональних структур з підготовки вчителя в загально-методичному, психолого-педагогічному аспектах. Колектив МО працював над перетворенням освітнього процесу на активну, практичну та цікавувзаємодію учнів та батьків.

Застосовувались такі способи впровадження даної проблеми:

- використання форм і методів організації навчальної діяльності, орієнтованіна конкретного вчителя (ярмарки педагогічних ідей, конкурси, «круглі столи» та інше),

- створення атмосфери зацікавленості кожного педагога (моральне іматеріальне заохочення),

- підтримки вчителя в його бажанні знаходити власну методику викладанняна уроці,

- самовдосконалення та саморозвиток педагога (участь у різноманітнихконкурсах, друк методичних розробок, проведення відкритих уроків, позакласні заходи, тощо).

Робота методичного об’єднання була спрямована на удосконаленняметодичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконаленняметодики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основіРічного плану роботи школи. 

На засіданнях МО розглядалися нормативно-правові документи щодоорганізації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальніпроблеми методики викладання предметів МО , зміни та доповнення в навчальних програмах, зміни у веденні шкільних журналів, огляд новинок методичної та художньої літератури.

Педагоги МО є активними учасниками шкільних та районних семінарів, беруть участь у фахових конкурсах, що є свідченням результативностінауково-методичної роботи. 

Звісно, пандемія COVID-19 внесла свої корективи і не всі заплановані в школі заходи  та предметні тижні були проведені. Та вчителі суспільно-гуманітарного гідно прийняли цей виклик. Вони швидко зорієнтувалися в ситуації і змогли організувати дистанційне навчання для школярів. Педагоги створили нові чи відновили роботу в уже існуючих блогах. Вони тримализв’язок з учнями і батьками через Вайбер, майже всі вчителі створили класиclassroom.google, у яких розміщали завдання для учнів та навчальніматеріали, що допомагали  їм опановувати матеріал на відстані. Абизабезпечити успіхи у навчанні, вчителі пропонували учням готові йстворювали власні інтерактивні вправи, вели спілкування в соціальнихмережах і навіть створювали власні відео уроки. Така небайдужість і творчийпідхід вчителів суспільно-гуманітарного циклу допоміг школярам успішноподолати цей складний період, а декому навіть покращити свої академічніздобутки.

Аналіз роботи свідчить, що підвищився теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

У процесі роботи виправдали себе такі форми як індивідуальна і групова робота, робота із обдарованими та слабо встигаючими учнями, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, формування особистості учня на основі якісної освіти, його творчих можливостей та самовдосконалення, вирішення педагогічних ситуацій і завдань.

Однак поряд з позитивними результатами в роботі МО є ряд недоліків: 

· немає значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесунеобхідними наочними посібниками; оснащення кабінетів засобами ІКТ,підключення до якісної мережі Інтернет.

· недостатньо уваги приділялось роботі з обдарованими дітьми;

· недостатня робота з дітьми по залученню їх до участі у різноманітнихконкурсах.

. залучати в більшій мірі педагогів до популяризації власного педагогічного досвіду,друкування у фахових періодичних виданнях.

Аналіз роботи педагогів, членів МО, дає підстави зробити висновок, що роботу МО можна вважати задовільною і вичерпаною. Є потреба визначитися з новою методичною проблемою,над якою буде працювати заклад наступні 5 років.

А наші вчителі завжди у пошуках шляхів, форм і методів, які б давали можливість розвивати в учнів здатність мислити та бути творчими людьми.

 

 

Категорія: методична робота | Додав: tretakinna4
Переглядів: 11 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Діяльність закладу
 • Прозорість та інформаційна відкритість закладу  
 • Педагогічний колектив  
 • Бабусина світлиця  
 • Музей "Мужність"  
 • Навчально-методична робота  
 • Учнівське самоврядування  
 • Охорона праці  
 • Замовлення підручників  
 • Протоколи педрад  
Головне меню
 • Головна сторінка
 • Документи МОН
 • Все для вчителя
 • Сторінка для батьків
 • Дистанційне навчання
 • ЛЕГО в закладі
 • Дошкільне навчання
 • Відкритість закладу
 • Оцінювання досягнень
 • Методична робота
 • Підвищення кваліфікації
 • Якість освіти
 • Дистанційне навчання
Правила поведінки
 • Правила поведінки здобувачів освіти  
 • Правила по збору портфеля учня  
 • Правила безпечного поводження  
 • План заходів ,спрямованих на запобігання та протидію булінгу  
 • Порядок надання та розгляду заяв про випадки булінгу  
 • Порядок реагування на доведені випадки булінгу  
Про школу
 • Наша адреса
 • Педагогічний колектив 
 • Історія Журавського НВК  
 • Дошкільний заклад
 • Навчальні кабінети
 • Віртуальний музей "Мужність"
 • Віртуальний музей "Бабусина світлиця"
 • Контакти з нами
 • Гостьова книга