Головна » 2018 » Лютий » 3 » Навчально-методична робота в Журавському НВК
14:59
Навчально-методична робота в Журавському НВК

Згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету, методична робота в НВК в минулому навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій. Це сприятиме оптимізації навчально-виховного процесу в НВК.

Рівень педагогічної майстерності протягом минулого року зріс. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи, сконцентрованої навколо методичної проблеми: „Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення і самореалізації ”.

Методична робота планувалася на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникали під час роботи.

Організуючим центром методичної роботи з педагогічними кадрами школи є методична рада. На її засіданнях розглядалися питання стану роботи над науково-методичною проблемою, визначення шляхів вдосконалення навчально-виховного процесу, результати оглядового контролю з використанням сучасних технологій на уроках української мови, природознавства, математики, біології, основ здоров’я; результати контролю за формуванням компетентностей учнів 1-7 класів відповідно до нових Державних стандартів; про стан роботи з обдарованими дітьми; про атестацію вчителів; про підготовку учнів до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання. Крім того, проводився аналіз результатів контрольних зрізів знань, моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів 5 і 10 класів, обговорювалися питання особливостей аналізу сучасного уроку.

На засіданні педради розв’язуються актуальні проблеми навчання та виховання учнів, що сприяє практичній допомозі учителям, зокрема:

- Звіт керівників методичних об’єднань про підсумки роботи за 2016-2017 навчальний рік;

- Про систему роботи вчителів української мови ,російської мови,зарубіжної літератури в старших класах;

- Про результати впровадження Державного стандарту у 5-8 класах;

- Про результати впровадження оновлених програм для початкових класів;

- Про роботу колективу школи з обдарованою учнівською молоддю;

- Про систему роботи вчителя фізичної культури І.С.Вусатого та вчителя Захисту Вітчизни та трудового навчання Левченка С.І.

- Про наступність в роботі дошкільних навчальних закладів і початкової школи;

- Про стан роботи педагогічного колективу щодо патріотичного виховання учнів. Схвалення роботи класних керівників Романович Т.І., Мороз А.В., Данільченко В.П. з проблеми національно-патріотичного виховання.

В школі працювало 4 методичні об'єднання:

- вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Мороз А.В.) з проблеми: «Сприяння розвитку і формування творчої особистості в умовах інноваційних освітніх технологій»;

- вчителів природничо-математичного циклу (керівник Орел Л.П.) з проблеми: «Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів на уроках природничо-математичного циклу»;

- вчителів початкових класів (керівник Корнієнко В.І.) з проблеми: «Формування в учнів стійкого інтересу до знань через цікаві види робіт. Створення методики незалежного навчання.»;

- класних керівників (керівник Кендзюк С.А.) з проблеми: «Виховання духовної культури особистості та створення умов для формування в учнів власної світоглядної позиції».

Діяльність методичних об’єднань багатопланова й різноманітна за змістом, напрямами і формами: відкриті уроки, самоаналіз та аналіз уроків, конструювання, ділові ігри, творчі звіти вчителів, огляд літератури, методичні консультації досвідчених учителів і керівників з певних тем, обговорення результатів контрольних робіт, зрізів знань, шкільних та районних олімпіад. Слід відмітити, що всі методичні об’єднання, працювали творчо та результативно.

Свою роботу вчителі методичного об’єднання суспільно-гуманітарного циклу спрямовували на розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів, на впровадження навчальних завдань, які сприяють розвитку дитини, її інтересу до навчання.

Протягом навчального року члени методичних об’єднань провели 4 засідань, на яких вивчали нормативні документи, ознайомлювалися із інструктивно-методичними рекомендаціями щодо викладання предметів, новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, результатами ДПА в 9 класі та ЗНО в 11 класі, обмінювалися досвідом по підготовці учнів до ЗНО. На засіданнях також розглядалися питання про дотримання наступності й перспективності у формуванні знань, умінь і навичок з предметів суспільно-гуманітарного циклу, аналізувалися результати контрольних робіт і зрізів знань. Членами методичних об’єднань були на високому рівні проведені предметні тижні: Шевченківський тиждень, тиждень української писемності, тиждень правових знань,тижні іноземної мови та зарубіжної літератури.

Значну увагу члени методичних об’єднань приділяли роботі з обдарованими дітьми. Призерами районного етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика стали: учениця 10 класу Собецька Дар’я, яка посіла І місце (учитель Мороз А.В.),учениця 6 класу Корнієнко Руф, яка посіла І місце (учитель Кендзюк С.А.),учениця 8 класу Мороз Ольга, яка посіла ІІІ місце (вчитель Мороз А.В.) Призером районного етапу олімпіади з біології стала учениця Собецька Дар’я (ІІ місце серед учнів 10 класу),яку навчає В.Ю.Левченко.

Головною метою методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу була допомога вчителям у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності педагогів, активізація творчого потенціалу, формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються. Члени методичних об’єднань активно впроваджували новітні педагогічні технології: інформаційно-комунікаційні, проектні, технології розвитку критичного мислення.

Особлива увага приділялася роботі зі здібними та обдарованими учнями, організації і проведенню олімпіад з базових дисциплін,конкурсів. З метою пошуку підтримки здібностей, нахилів учнівської молоді учні школи ІІ-ІІІ ступенів брали участь у всеукраїнській грі «Соняшник».найкращі результати показали учні: Собецька Дар’я (10 клас), Мороз Ольга (8 клас),Заїка Тетяна (8 клас), Орел Олег - І місце в районному та ІУ місце в обласному етапі олімпіад з трудового навчання ( вчитель Левченко С.І).Учень 8 класу Присяжний Дмитро зайняв ІІ місце в обласній виставці дитячої творчості. Команда учнів школи зайняла І місце в районних та І місце в обласних змаганнях з волейболу(вчитель Вусатий І.С) .Також посіли призові місця в ХХІІІ обласних комплексних навчально-виховних заходах серед школярів м.Черкаси (ІІІ місце), у відкритій першості Черкаської області серед юнаків 2000-2001 р.н. в Каневі (І місце), та першості Шполянської ДЮСШ ( І місце).

Проведення відкритих уроків та виховних заходів, семінарів, їх аналіз і самоаналіз вчителями Данільченко В.П., Романович Т.І., Левченко С.І. , Рибалка І.І., Орел Л.П., Мороз А.В. сприяли підвищенню їх педагогічної майстерності, впровадженню новітніх технологій.

Виправдали себе такі форми роботи як робота із учнями , які навчаються на низькому рівні, які потребують педагогічної уваги. На основі моніторингових досліджень діяльності учасників навчально-виховного процесу проводилася корекція знань учнів, розвитку здібностей і природних обдарувань учнів, вирішувалися проблеми підвищення в учнів мотивації до навчання.

В 2016-2017 н.р. на засіданнях МО обговорювалися питання опрацювання вимог нового державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти до предметів природничо-математичного циклу для 8 класу та оновлених навчальних програм для початкових класів,створення умов для адаптації учнів 5-го класу, підготовки та проведення предметних тижнів ,підвищення рівня зацікавленості учнів, за допомогою цікавих і нестандартних задач як одного із способів сприяння формуванню базових предметних компетентностей з математики, інформатики,фізики, біології, хімії, географії.

Аналіз роботи членів методичного об’єднання за минулий рік показав, що науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів підвищився, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання.

Однак, поряд із позитивними результатами в роботі методичного об’єднання, є низка недоліків. Використано не всі резерви в роботі: популяризація досвіду через фахові видання та інтернет-ресурси, низькі показники ЗНО, низькі результати ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з математики, фізики, хімії. Члени МО занепокоєні слабкою матеріальною базою кабінетів фізики та хімії, відсутністю нових технічних засобів навчання для впровадження ІКТ в своїй діяльності.

Роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів побудовано на основі принципів неперервної освіти педагогічних працівників, глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів та вихователя.

На засіданнях методичного об’єднання піднімалися питання, що стосувалися впровадження в навчальний процес Державного стандарту початкової загальної освіти організації навчально-виховного процесу, санітарно-гігієнічних та організаційних умов забезпечення роботи початкової школи, систематично проводились обговорення новинок методичної літератури, вивчалася нормативно-правова документація, проводився обмін педагогічним досвідом.

Протягом навчального року члени методичного об’єднання класних керівників працювали над творчим впровадженням у практику роботи досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій виховання, над вихованням культури поведінки та спілкування учнів. Значна робота проводилася з метою підвищення професійної майстерності класних керівників.

Згідно з річним планом роботи НВК було заплановано і проведено комплекс виховних заходів. Треба відзначити високу якість і результативність таких заходів: свята «Козацькому роду нема переводу»(Левченко Т.Я.) ,уроки « Це наше і це твоє:мій сонячний дім - моя Батьківщина», « Моя мова калинова» (Данільченко В.П.), проект «Славетні Українці» (Смоляренко Л.О.), година спілкування «Мої обов’язки»(Корнієнко В.І.), виховна година «Не згасне пам'ять про жертви голодомору» та тренінг «Поважай своїх ровесників»(Третяк І.В.), «Козацькі забави»(Михлик А.А.,Вусатий І.С.),операція «Весняні клопоти» (Левченко В.Ю.), «Мовний КВК»,виховна година «Напийся водиці із чистої криниці»(Мороз А.В.),виховна година «Вони помирали,щоб жила Україна», «Свято осені» (Лимар Т.В., Корнієнко С.В.), «Свято жінки» (Кендзюк С.А., Третяк І.В.).Ці заходи обговорювались на засіданнях методоб’єднання. Всього таких засідань відбулося 4.

З метою обміну досвідом роботи було проведене діагностування класних керівників. Розглядалися питання «Сучасні виховні технології в системі роботи класного керівника» (Романович Т.І.), «Нетрадиційні форми проведення батьківських зборів»( Третяк І.В.) «Роль класного керівника у профорієнтаційній роботі» (Левченко С.І.)

Протягом навчального року в НВК працювала школа молодого вчителя під керівництвом Мороз А.І. Робота школи сприяла творчому зростанню,формуванню педагогічної майстерності молодих вчителів Левченко В.Ю. та Третяк Т.В.

У 2017 році проходили атестацію 7 педагогічних працівників школи. Всі вчителі пройшли курсову перепідготовку. Вчителям Мороз А.В. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Романович Т.І.,Кувшинова Т.В.,Вусатий І.С.,Михлик А.А. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»,вчителями Данільченко В.П.,Рибалка І.І. підтверджено раніше присвоєні кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», Левченко С.І. підтвердив звання «Старший вчитель». Результати атестації свідчать про зростання професійної майстерності педагогів. Вчителі школи є активними учасниками районних методичних заходів.

.

Категорія: Навчально-методична робота | Переглядів: 298 | Додав: morozallaiwanowna | Теги: Навчально-методична робота в Журавс | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]